logo
  • TELÈFON
    972 476 572
  • E-MAIL
    info@ampafornells.cat

AMPA

La Junta de l’AMPA som  un grup de pares i  mares  amb l’objectiu de promoure la intervenció i la cooperació amb l’escola i a més, administrar i gestionar els recursos de l’AMPA.  Som  només una representació dels pares i mares de l’escola, doncs l’AMPA som tots.

Què vol dir ser soci de l’AMPA?

· Participar i col.laborar de forma voluntària en tots els aspectes referents a l’educació dels nostres fills.

· Gaudir els descomptes en la compra de llibres, material escolar i de tots els serveis i activitats que porta a terme la Junta de l’AMPA.

arton150

Puc formar part de l’AMPA?

Qualsevol pare amb iniciativa, inquietuds i voluntat pot participar de l’Ampa, ja sigui activament com a membre de la junta, o com a col·laborador en les activitats que organitzem.

Sereu benvinguts a l’Ampa, mai som prous!

Ens trobem amb una periodicitat mensual

Estem estructurats per comissions apart dels càrrecs generals de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. (veure apartat 2 comissions)

Intentem treballar per comissions i després posar en  comú els temes a la reunió. Hi ha molts temes transversals.

Fem actes de les reunions i fem algunes gestions per mail per tal que encara que no es pugui assistir a les reunions tothom pugui conèixer el dia a dia de l’AMPA.

REUNIONS: Periòdicament (tant sovint com una o altra part ho necessita) l’AMPA (vicepresident i presidenta)  fa reunions amb l’escola (director, cap d’estudis) per tal de posar en comú tots els temes necessaris pel bon funcionament de tot l’entorn escolar dels nostres fills.

COL.LABORACIONS ECONÒMIQUES: L’AMPA col.labora econòmicament amb l’escola amb aportacions variables segons el pressupost de l’AMPA de l’any en curs, i amb aportacions fixes o habituals com 25€ per alumne dels 52€ de la quota familiar de soci, festes de l’escola, projecte pati.  Per més detall pots consultar els pressupostos del curs vigent.(enllaç)

CONCURS DE NADALES: anualment l’AMPA organitza un concurs de nadales on tots els alumnes de l’escola hi poden participar i juntament amb el monitoratge de menjador es seleccionen els premiats als quals se’ls fa entrega de premis en el festival de Nadal. Tots els participants reben també un petit detall en agraïment a la seva col.laboració.

CONSELL ESCOLAR: Dins el consell escolar que es convoca dos cops durant el curs hi participa la presidenta com a representant de l’AMPA. La organització i funcions del consell escolar el podeu trobar a la web de l’escola.

La comunitat educativa (escola, ajuntament i ampa) es troba trimestralment per comentar i millorar temes relacionats amb el dia a dia a l’escola dels nostres fills.

L’ajuntament és qui contracta i es fa càrrec econòmicament  del servei de consergeria de l’escola.

L’AMPA col.labora amb la revista del poble escrivint un article en totes les publicacions sempre que és possible.

Documentación oficial i pública:

Estatuts