logo
 • TELÈFON
  972 476 572
 • E-MAIL
  info@ampafornells.cat

AMPA

La Junta de l’AMPA som  un grup de pares i  mares  amb l’objectiu de promoure la intervenció i la cooperació amb l’escola i a més, administrar i gestionar els recursos de l’AMPA.  Som  només una representació dels pares i mares de l’escola, doncs l’AMPA som tots.

Què vol dir ser soci de l’AMPA?

 • Participar i col.laborar de forma voluntària en tots els aspectes referents a l’educació dels nostres fills.
 • Gaudir els descomptes en la compra de llibres, material escolar i de tots els serveis i activitats que porta a terme la Junta de l’AMPA.
arton150

Puc formar part de l’AMPA?

Qualsevol pare amb iniciativa, inquietuds i voluntat pot participar de l’Ampa, ja sigui activament com a membre de la junta, o com a col·laborador en les activitats que organitzem.

Sereu benvinguts a l’Ampa, mai som prous!

 • Ens trobem amb una periodicitat mensual
 • Estem estructurats per comissions apart dels càrrecs generals de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. (veure apartat 2 comissions)
 • Intentem treballar per comissions i després posar en  comú els temes a la reunió. Hi ha molts temes transversals.
 • Fem actes de les reunions i fem algunes gestions per mail per tal que encara que no es pugui assistir a les reunions tothom pugui conèixer el dia a dia de l’AMPA.
 • MENJADOR

  • S’encarrega juntament amb l’empresa Espais, S.L. de gestionar:
   • altes, baixes i modificacions del servei.
   • Planificació d’horaris i monitoratge dels torns de menjador
   • Compliment del reglament intern i gestió de les incidències que s’hi puguin donar.
   • Tenir a disposició el menú mensual o bimensual actualitzat.
   • Cobraments del servei.
 • EXTRAESCOLARS

  • S’encarrega de:
   • Ofertar les activitats extraescolars per cada curs tant en horari de migdia com de tardes.
   • Contactar amb les diferents empreses implicades per aconsseguir bons horaris i preus assequibles
   • Elaborar un horari i gestionar-lo amb l’escola pel que  fa a horaris i aules.
   • Elaborar un pla de cobrament de rebuts per tal que quedin repartits al llarg de l’any intentant sempre que és possible que cada extraescolar es giri en mesos diferents i així  no acumular dos rebuts en un mateix mes.
   • Gestionar les altes i baixes de les extraescolars,  determinar les dates d’obertura i tancament d’aquestes  i  informar-ne a les diferents empreses implicades en el servei.
   • Elaborar llistes d’alumnes de cada extraescolar i fer-les arribar tant a les empreses que donen el servei com a l’escola per tal que tothom n’estigui informat.
 • ACOLLIDA

  • S’encarrega juntament amb l’Empresa espais de gestionar:
   • Altes, baixes i modificacions del servei
   • Monitoratge tant en els serveis habituals de matí i tarda com en els serveis extres derivats de reunions a l’escola fora d’horari escolar.
   • Compliment del reglament intern i gestió de les incidències que es puguin donar durant el servei
   • Planificar les sessions de tallers durant la jornada intensiva

 • ECOLLIBRES

  • S’encarrega de :
   • Gestionar Altes anuals del projecte.
   • Disposar per tots els alumnes adherits al projecte dels llibres necessaris i en bon estat.
   • Etiquetar i anomenar individualment cada llibre
   • Preparar els llibres per cada grup classe per tal que el tutor el primer dia d’escola pugui entregar els ECOllibres a cadascun dels alumnes adherits al projecte.
   • Entregar un llistat al professorat amb la relació dels alumnes i el número de llibre que els correspon per cada assignatura.
   • Verificar la recollida de llibres per part del professorat . El professorat recull els llibres a final de curs registrant la recollida en el llistat que se’ls entrega a principis de curs.
   • Comprovar el bon estat dels llibres i el compliment del reglament intern.  En cas d’incompliment d’aquest , la comissió s’encarrega d’aplicar les sancions corresponents.  
 • TRESORERIA

  • S’encarrega de:
   • Elaborar pressupostos anuals de l’AMPA.
   • Fer els pagaments  dels serveis habituals d’acollida, extraescolar  i menjador.
   • Controlar les despeses i totes les inversions de l’AMPA.
   • Gestionar i negociar condicions amb els bancs i caixes.
   • Fer tancament de comptes.

 • FESTES I ALTRES ACTIVITATS

  • S’encarrega de:
   • Organització de festes durant el curs, tant festes obertes als pares com no.
   • Organització  de la festa de final de curs.
   • Gestionar la participació amb la loteria de Nadal.
 • COMUNICACIÓ 2.0

  • S’encarrega de :
   • Penjar informacions a la  web i al twitter.
   • Gestió dels correus electrònics que es reben a info@ampafornells.cat.
   • Gestió i manteniment de la web.
   • Gestió i manteniment de la intranet garantint en tot moment la confidencialitat de dades.
   • Enviar correus informatius de l’AMPA a les famílies.
   • S’encarrega del compliment de la llei de protecció de dades

  Contacte:  info@ampafornells.cat

 • REUNIONS: Periòdicament (tant sovint com una o altra part ho necessita) l’AMPA (vicepresident i presidenta)  fa reunions amb l’escola (director, cap d’estudis) per tal de posar en comú tots els temes necessaris pel bon funcionament de tot l’entorn escolar dels nostres fills.
 • COL.LABORACIONS ECONÒMIQUES: L’AMPA col.labora econòmicament amb l’escola amb aportacions variables segons el pressupost de l’AMPA de l’any en curs, i amb aportacions fixes o habituals com 25€ per alumne dels 52€ de la quota familiar de soci, festes de l’escola, projecte pati.  Per més detall pots consultar els pressupostos del curs vigent.(enllaç)
 • CONCURS DE NADALES: anualment l’AMPA organitza un concurs de nadales on tots els alumnes de l’escola hi poden participar i juntament amb el monitoratge de menjador es seleccionen els premiats als quals se’ls fa entrega de premis en el festival de Nadal. Tots els participants reben també un petit detall en agraïment a la seva col.laboració.
 •  CONSELL ESCOLAR: Dins el consell escolar que es convoca dos cops durant el curs hi participa la presidenta com a representant de l’AMPA. La organització i funcions del consell escolar el podeu trobar a la web de l’escola.
 • La comunitat educativa (escola, ajuntament i ampa) es troba trimestralment per comentar i millorar temes relacionats amb el dia a dia a l’escola dels nostres fills.
 • L’ajuntament és qui contracta i es fa càrrec econòmicament  del servei de consergeria de l’escola.
 • L’AMPA col.labora amb la revista del poble escrivint un article en totes les publicacions sempre que és possible.
 • PRESIDÈNCIA

  Contacte: presidencia@ampafornells.cat

  • Sònia Ruiz
 • VICEPRESIDÈNCIA

  Contacte: info@ampafornells.cat

  • Carles Esteve
 • SECRETARIA

  Contacte: info@ampafornells.cat

  • Maria Micharet
 • TRESORERIA

  Contacte: tresoreria@ampafornells.cat

  • Belén Hernández
 • EXTRAESCOLARS

  Contacte: extraescolars@ampafornells.cat

  • Lorena Ribot
  • Marta Salicru
 • MENJADOR

  Contacte: menjador@ampafornells.cat

  • Gemma Pinto
  • Anna Tarrés
 • ACOLLIDA

  Contacte: acollida@ampafornells.cat

  • Fani Herrero
  • Sandra López
 • FESTES

  Contacte: info@ampafornells.cat

  • Carles Esteve
  • Judith Ferragut
  • Belén Hernández
  • Anna Tarrés
  • Margarida Xiberta
 • ECOLLIBRES

  Contacte: llibres@ampafornells.cat

  • Esther Riera
  • Sònia Ruiz
 • COMUNICACIÓ 2.0

  Contacte: info@ampafornells.cat

  • Carles Esteve
  • Fani Herrero
  • Sandra López
  • Sònia Ruiz
  • Marta Salicru
  • Anna Tarrés
  • Marc Arnella