logo
 • TELÈFON
  972 476 572
 • E-MAIL
  info@ampafornells.cat

ECOLLIBRES

Vols deixar de comprar tants llibres?

Doncs afegeix-te al projecte ECOllibres on un mateix llibre s’utilitza durant varis cursos.

Pots formar-ne part en qualsevol moment del curs.

Amb el pagament d’una quota anual disposaràs dels llibres que l’escola utilitza com a consulta i que per tant es poden utilitzar un any rere l’altre. Amb aquesta quota garantim disposar dels llibres necessaris per cada alumne que forma part del projecte en el millor estat possible, i el compromís de comprar aquells llibres que es vagin incorporant dins el projecte al llarg dels cursos.

regreso-clases-ecologico

L’AMPA revisa els llibres i els prepara assignant a cada alumne un llibre amb un número concret. Llavors els posa a disposició del professorat de manera que el primer dia d’escola el tutor/a entrega els llibres directament a cada nen/a.

Consulta el reglament on trobaràs més informació i per qualsevol aclariment no dubtis a contactar amb nosaltres. 

Vols col.laborar amb l’AMPA?

Compra els llibres a través de l’AMPA i un 7% de la teva compra es destinarà als projectes de l’AMPA.

Pel proper curs 2017/2018 l’AMPA manté el contracte amb l’Estanc de Fornells de manera el 7% de totes les ventes de llibres que fagi relacionades amb l’Escola Forn d’Anells, serà ingressat a l’AMPA en benefici de tots.

La nostra adreça de correu electrònic: llibres@ampafornells.cat

Per gestionar inscripcions o consultes podeu accedir a l’espai d’intranet de la web

 • LLISTA DE LLIBRES (dins el projecte Ecollibres)

  Aquí teniu la llista de llibres del projecte actualitzada per aquest any:

  Llista de llibres i material (web de l’escola)

  També la podeu descarregar la llista de llibres aquí

 • COMPRA DE LLIBRES I MATERIAL

  L’AMPA manté per aquest curs 2017/18 el contracte amb l’Estanc de Fornells tant pel que fa a llibres, material, xandalls i bates. Podeu anar-hi personalment, trucant al 972475638 o a través de la seva web www.estancdefornells.cat.

 • NORMATIVA DEL SERVEI

  El projecte Ecollibres és un servei consolidat amb molt bona acollida per part de les famílies de l’escola i per aquest motiu l’AMPA vol regular les condicions d’ús per continuar amb un bon funcionament.

  La participació en el projecte és voluntària i implica la plena acceptació de la normativa reguladora.

  • Continuar amb la filosofia d’escola que fomenti el respecte pel material, la responsabilitat individual i el fet de compartir amb els companys.
  • Fomentar les actituds i valors que giren al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient.
  • Col·laborar amb el projecte d’Escola Verda de l’escola.
  • Disminuir la despesa familiar pel que fa a la compra de llibres.

  Tots els alumnes matriculats a l’escola Forn d’Anells i que compleixin els següents requisits:

  • Estar associats a l’AMPA de l’escola.
  • Haver abonat la quota anual corresponent al projecte d ‘Ecollibres .
  • Els llibres de text que formen part del projecte i són entregats a cada alumne són propietat de l’AMPA.
  • Cada llibre porta una etiqueta ben visible que l’identifica amb el nom de l’alumne que l’utilitza.
  • Els llibres s’entregaran folrats amb folre no adhesiu.
  • Cada lot de llibres serà revisat i validat al final de cada curs per la comissió Ecollibres de l’AMPA. Igualment el lot serà revisat un altre cop a l’inici del curs següent per l’alumne que el rep i que en serà el nou usuari
  • Si per causes no imputables a l’alumne el llibre està en molt mal estat i s’ha de retirar del projecte, aquest serà substituït amb els diners de l’AMPA destinats a aquesta finalitat.
  • Des de l’escola, es continuarà fent una feina de seguiment dels llibres per tal que arribin en bon estat al final de curs.

  La família rebrà la informació necessària per tal de decidir si es vol vincular al projecte Ecollibres o no. Si s’acull al projecte quedarà compromesa per escrit a acceptar el compliment dels següents drets i deures :

  • Pagar la quota del projecte Ecollibres de l’AMPA establerta d’acord amb el calendari definit en el full d’inscripció. L’adhesió fora de termini significa que no es garantirà la disponibilitat dels llibres a l’inici del curs escolar.
  • Admetre que utilitzarà els llibres en concepte de préstec com a usuari, no com a propietari.
  • Les famílies són les responsables dels llibres i han de vetllar per evitar que els llibres es facin malbé.
  • Les famílies hauran de signar el document d’adhesió anual comprometent-se així a reposar el llibre en cas de pèrdua o mal ús. En el cas que una família no respecti el compromís de restitució dels llibres malmesos, quedarà exclosa del projecte.

  Si el mal estat del llibre és imputable a l’alumne que el tenia assignat, s’haurà de pagar l’import íntegre del llibre per part de la família. Si aquest pagament no es produís quedarà exclòs del projecte.

  Les causes més habituals per considerar que un llibre s’ ha de retirar del pograma Ecollibres són les següents:

  • Llibre subratllat o escrit, amb exercicis fets
  • Llibres incomplerts.
  • Molt mal estat general del llibre ( llibre trencat, tacat, amb defectes greus que impedeixin el seu ús, etc.)

  També la podeu descarregar la normativa aquí