logo
 • TELÈFON
  972 476 572
 • E-MAIL
  info@ampafornells.cat

ve

EXTRAESCOLARS

L’AMPA organitza per a infants de P3 a 6è de primària diferents activitats extraescolars que complementen la franja horària del migdia (12:30 a 15:00h) i d’algunes tardes (16:45 a les 18:00h). Totes les activitats es realitzen a la mateixa escola, excepte els cursos de piscina, i seguint el calendari escolar.

En aquesta secció hi trobareu totes les activitats que oferim, els horaris i la normativa relacionada.

actividades-extraescolares-g

Per gestionar inscripcions, baixes o consultes podeu accedir a l’espai d’intranet de la web

 • OFERTA D'ACTIVITATS I OBJECTIUS

  Activitat adreçada a alumnes de 1r  a 6è de primària.

  Activitat esportiva amb un marcat perfil formatiu i educatiu, tant en l’aspecte físic com el psicològic. L’ Associació GIRONA-JUDO és l’empresa que presta l’activitat i ofereix la garantia d’un Equip Docent format per Professors i Tècnics titulats i homologats pels diferents organismes i institucions esportives.

  Més informació a info

  • Activitat adreçada a alumnes de P3 a 6è de primària.La filosofia d’English&Co. és l’atenció individualitzada i l’adaptació de la metodologia a les necessitats de l’alumne.Tot i que hi ha un ampli ventall de recursos pel que fa a l’ensenyament dels idiomes, English&Co. aposta per l’editorial Pedra de Toc per als alumnes d’Educació Infantil, i l’editorial Cambridge a partir dels alumnes de PrimàriaEls alumnes d’educació infantil treballen de forma lúdica  a través de les diferents   intel·ligències de Howard Gardner: la intel·ligència musical, la lingüística, la lògica-matemàtica, l‘interpersonal i l’intrapersonal entre d’altres. D’aquesta manera pretenem que els nens interioritzin els conceptes de forma natural i dinàmica.Els alumnes de primària treballen amb un llibre dinàmic, actual, fresc i rigorós per tal de fer un seguiment de l’evolució de cada alumne.  Es busca la participació activa de cada nen a  través dels jocs i de les activitats grupals.

  Més informació: info

  • Activitat adreçada a alumnes de 3er a 6è de primària que ofereix l’acadèmia Meca Centre1r. any: • Memorització del teclat de l’ordinador, escrivint amb els deu dits, evitant mirar el teclat, de forma rítmica per l’edat de l’alumne i reduint progressivament el número d’errors, amb exercicis de repetició de seqüències de lletres, números i signes.2n. any: • Perfeccionament de les tècniques d’escriptura per millorar la velocitat, amb exercicis específics en els que s’augmenta gradualment la quantitat de text a escriure reduint el temps límit per acabar-los.

  Més informació: info

  Activitat adreçada a alumnes de 3er a 6è de primària.

  El joc és l’entorn d’aprenentatge natural dels nens. L’extraescolar de jocs de taula us proposa aprendre els millors jocs de taula del món, i divertir-se de forma sana i educativa. Jocs que potencien les àrees cognitives com el pensament matemàtic, l’ús del llenguatge o el coneixement del medi, i que a la vegada desenvolupen habilitats transversals com ara l’observació, l’atenció, la memòria, l’anàlisi, l’estratègia, el treball en equip, etc.

  Durant el curs aprendrem a jugar amb jocs de taula moderns com ara el Carcassonne, el Catán, el Diavolo, el Kaleidos, el Dixit, entre molts d’altres.

  Activitat adreçada a alumnes de P5 a 2on de primària.

  L’objectiu de l’activitat és gaudir i trobar l’esport que més motivi a l’alumnat. Es faran esports individuals i d’equip. Alguns dels esports que es proposen és : hoquei sense patins, atletisme, raquetes, futbol, bàsquet, handbol, beisbol, etc…

  Més informació: info

  Activitat adreçada a alumnes de 1er a 6è de primària.
  Innova’t Educació  ofereix tallers en diferents formats de robòtica educa. La metodologia de rols variables permet que tots els alumnes participin de forma activa en totes les activitats proposades.
  Es plantegen tots el reptes a resoldre de forma cooperativa i en petit grup.
  Els educadors fomenten l’autonomia dels grups, despertant la creativitat i
  l’emprenedoria de l’alumnat, guiant-los en el seu procés d’aprenentatge.

  Per a més informació: full informatiu.pdf

  La Piscina Municipal de Salt (www.ufec.cat), ofereix per a infants de P3 a 6è de Primària, si hi ha un mínim d’inscrits, places en els grups de natació durant el curs 2016-2017 a preu d’abonat (sense quota d’alta i amb descomptes importants en les quotes).

   

  Cada família ha d’indicar dia i horari, ja que si bé la inscripció és col·lectiva -per poder obtenir el descompte-, cada infant hi participa de manera individual, i pot ser que no coincideixi amb altres companys de l’escola. El transport, l’ha de fer cada família.

   

  Tot i que des de la Piscina de Salt procuren al màxim que tothom tingui plaça en el dia i horari sol·licitat, no es pot garantir al 100%, especialment per als nous inscrits a mesura que avancen els trimestres del curs. Els mateixos gestors de la piscina contacten directament amb les famílies per oferir alternatives de dies i horaris.

  Mes informació: info

  Activitat adreçada a alumnes de 3er a 6è de primària que ofereix l’acadèmia Meca Centre

  1r. any: Familiaritzar a l’alumne amb les parts més importants d’un ordinador i amb el funcionament del sistema operatiu Microsoft Windows. Aprendre el funcionament del programa de presentacions multimèdia Microsoft PowerPoint, i el funcionament de Microsoft Word per redactar tota mena de documents de text.

  2n. any: Estudi de les eines més avançades de Word i Excel per a dominar tot el potencial que ofereixen aquestes aplicacions. Oferir a l’alumne una visió general dels serveis que ofereix Internet i aprendre el seu funcionament.

  ne.

  Més informació: info

  Activitat adreçada a alumnes de tots els cursos.

  VEIE®, Vida Escola d’Intel·ligència Emocional, és un projecte de l’àmbit de la salut i l’educació. La seva missió és apropar les eines del benestar emocional a l’alumnat.

  L’objectiu del nostre projecte és donar als nens/es una major competència emocional i promoure les seves fortaleses. És a dir, augmentar els seus recursos personals per fer front amb eficàcia als continus canvis i reptes que es trobaran al llarg del seu desenvolupament com a persona, i per poder conduir la seva pròpia vida aconseguint les seves metes i somnis.Tenir competència emocional els permetrà:

  • Una relació positiva amb ells mateixos i les seves emocions.
  • Una relació positiva amb els altres.
  • I una relació positiva amb la vida i les seves circumstàncies.

  Activitat adreçada a alumnes de P3 a 6è de primària que ofereix Salt Gimnàstic Club.

  Els objectius de l’activitat són: Iniciar els nens i nenes a la gimnàstica artística, conèixer els aparells i elements gimnàstics i millorar habilitats motores com la coordinació, equilibri, força i flexibilitat.

  Més informació: info

  Grups de 9-12 alumnes.

  Una sesssió d’una hora per setmana.

  50€ 1r Trimestre

  50€ 2n Trimestre

  33€ 3r Trimestre

  Podeu trobar més informació aquí

  Grups de 10-15 alumnes.

  Dilluns P3 i P4 16:30-17:45h.

  Dijous P5, 1er i 2on 16:30-17:45h.

  45 € 1r trimestre

  45 € 2n trimestre

  30 € 3r trimestre

 • HORARIS i PREUS

  Podeu consultar  els horaris de les activitats i els preus corresponents aquí.

  Per a l’activitat d’anglès i l’activitat de Contes, titelles i teatre els horaris no es podran publicar fins al setembre, un cop s’hagin pogut configurar els grups en funció del nombre d’inscripcions.

  Els preus que trobareu indicats al document adjunt són per trimestres i per a socis de l’AMPA.  Per a No socis, la quota augmenta 30 euros per activitat i trimestre.

 • REBUTS

  Els preus que trobareu indicats al document adjunt són per trimestres i per a socis de l’AMPA. Per a No socis, la quota augmenta 30 euros per activitat i trimestre.

  Les quotes es giren en un sol rebut, segons el següent calendari:

  CURSOS

  INFANTIL

  PRIMARIA

  1r MES TRIMESTRE

  Piscina i Gimnàstica artística

  Piscina, Gimnàstica artística i Aprenem jugant

  2n MES TRIMESTRE

  Anglès i Multiesport

  Mecanografia, Informàtica i Judo

  3r MES TRIMESTRE

  Contes i Kids on Moving

  Anglès, Robòtica i Multiesport

 • NORMATIVA ACTIVITATS

  Observacions generals de les activitats extraescolars

   

  • Durant el mes de setembre es publicaran els horaris i grups
  • Inici activitats: octubre de 2016 / Fi: primera setmana de juny de 2017
  • Totes les activitats es regeixen pel Reglament d’activitats extraescolars de l’AMPA
  • Les activitats, excepte els cursos de natació, es realitzen a l’escola
  • Per a realització d’una activitat és necessària la participació d’un mínim d’infants
  • Les inscripcions són per trimestres i les quotes es giren en un sol rebut (consulteu calendari)
  • Els preus indicats són per a socis de l’AMPA. No socis: augmenta 30 euros per activitat i trimestre
  • Per a cada trimestre hi ha un període IMPRORROGABLE d’altes i comunicació de baixes (si no hi ha baixa s’entén que hi ha continuïtat)
  • Les propostes de tarda no inclouen servei d’acollida després de l’activitat (els retards es computaran com un servei eventual)
  • No es pot participar de les activitats de migdia i no utilitzar el servei de menjador
  • Cal estar al corrent de tots els pagaments del curs anterior de qualsevol servei de l’AMPA per poder fer la inscripció; i del curs vigent per continuar inscrits en els trimestres successius
 • INSCRIPCIONS

  Les inscripcions són per trimestres, de manera que per a cada trimestre hi ha un període IMPRORROGABLE d’altes i comunicació de baixes (si no hi ha baixa s’entén que hi ha continuïtat).

   

  Podreu fer les inscripcions accedint a la intranet.

 • REGLAMENT INTERN DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

  El Reglament de les Activitats Extraescolars és un document prescriptiu que ha de recollir els aspectes relatius al funcionament intern de les activitats en allò no específicament previst a l’ordenament normatiu general.
  Els Serveis / Activitats extraescolars sotmeses a aquest reglament són tots/es els que organitza i gestiona l’AMPA.

  Poden inscriure’s als Serveis / Activitats Extraescolars els alumnes degudament matriculats o inscrits al centre CEIP Forn d’Anells. Per realitzar les activitats extraescolars de migdia cal fer ús del  menjador escolar.
  Les activitats extraescolars i Serveis que organitza l’AMPA són de caràcter voluntari. Les activitats i Serveis s’ajustaran en la mesura que sigui possible al calendari escolar. L’alumnat que vulgui realitzar alguna activitat o u tilitzar algun servei caldrà que realitzi la inscripció a través de la intranet de l’Ampa i el seu usuari, dins dels terminis previstos.

  Si la inscripció a una activitat es inferior al mínim requerit NO es garanteix la seva realització. Es comunicarà a les famílies tan aviat com sigui possible el calendari i l’horari definitiu.

  PREUS DEL SERVEI I TRACTAMENT D’IMPAGATS
  Cada inscripció comporta el pagament de les corresponents quotes trimestrals.
  Si la Junta Directiva ho considera necessari es podria establir una matricula inicial o una quota prèvia de reserva de plaça.
  Algunes activitats poden generar despeses de llibres o material. Es comunicarà a les famílies l’import de la despesa i es cobrarà juntament amb el rebut trimestral.
  Els pagaments es faran per domiciliació bancària, mitjançant el número de compte que l’AMPA té registrat a la Intranet. En cas de no haver-hi aquest número de compte no es podrà fer la inscripció.
  En el cas d’un rebut retornat, un cop notificat telefònicament o per correu electrònic, l’interessat haurà de procedir a realitzar l’abonament de l’import corresponent (Import rebut + despeses que se’n derivin), en un període màxim de 5 dies escolars, mitjançant un ingrés al número de compte 2081 0454 74 3300001813 on es farà constar el nom de l’alumne i el trimestre al que correspon el rebut retornat. En cas que no es realitzi el pagament en el termini establert l’alumne no podrà assistir a l’activitat/servei fins haver realitzat el pagament dels imports pendents.
  El pagament d’un rebut pendent no eximeix del pagaments dels anteriors.

  ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES
  Els alumnes d’educació infantil seran recollits pels professors de les activitats en el seu pati o aula.
  Quan un alumne falti dues vegades consecutives a l’activitat el professor es posarà en contacte amb la Direcció/ tutoria per esbrinar-ne el motiu. Si aquest no és justificat ho comunicarà al responsable de l’AMPA, que es posarà en contacte amb la família per resoldre el problema.
  Les absències no afectaran les quotes de pagament trimestral. La Junta Directiva podria acordar fer excepcions en les absències de llarga durada convenientment justificades.

  PROFESSORAT DE LES ACTIVITATS
  Si un professor, per qualsevol motiu, no pot fer l’activitat un dia, ho comunicarà el més aviat possible, per tal de poder avisar als alumnes corresponents.
  Les sessions que no es realitzin per falta d’assistència del professor es recuperaran el més aviat possible i de la manera que es consideri més convenient. Si ja no fos possible s’aplicarà la reducció corresponent de la quota.
  El professorat de les activitats extraescolars no es fa responsable dels alumnes fora de l’horari establert.

  PROBLEMES DE CONDUCTA
  Quan un alumne distorsioni de forma repetitiva la sessió, el professor ho comunicarà a la familia i al responsable de l’AMPA i s’aplicaran les mesures necessàries per a solucionar el problema.
  Si el problema persisteix es podria arribar a l’expulsió de l’alumne de l’activitat i així preservar el dret de la resta dels alumnes a realitzar l’activitat amb normalitat.
  Les activitats extraescolars es duen a terme a les aules de l’escola. Per evitar malentesos està totalment PROHIBIT que l’alumnat utilitzi i manipuli el material de l’aula que no sigui de la seva propietat. L’ incompliment d’aquesta norma suposarà l’expulsió del nen/a.

  Les baixes s’hauran de comunicar a l’AMPA durant els períodes establerts per comunicar altes i baixes.
  Donar-se de baixa un cop iniciat el trimestre comportarà el pagament íntegre de la quota d’aquell trimestre.
  En cap cas no suposaran el retorn de les despeses de material.
  Les baixes que es produeixin durant els curs podran ser cobertes, si s’escau, pels alumnes que no hagin pogut entrar.

  Totes les activitats extraescolars queden cobertes per l’assegurança d’accidents contractada per l’AMPA.